facebook

Oferta

Firma 096Firma AMIKO świadczy usługi porządkowe w następującym zakresie :

 • Kompleksowe sprzątanie obiektów (sprzątanie codzienne)
 • Sprzątanie biur
 • Sprzątanie osiedli
 • Czyszczenie i konserwacja posadzek (hale ,magazynowe, garaże)
 • Pranie wykładzin dywanowych
 • Stałe sprzątanie obiektów w trakcie budowy
 • Kompleksowe sprzątanie obiektów po budowie /hale, magazyny, garaże, pomieszczenia biurowe, sanitarne, ciągi komunikacyjne/
 • Mycie okien
 • Mycie elewacji metodą alpinistyczną
 • Sprzątanie terenów zewnętrznych łącznie z usuwaniem śliskości i odśnieżaniem przy użyciu sprzętu mechanicznego
 • Dodatkowo firma wykonuje usługi w zakresie:
 • Zakładanie i konserwacje terenów zielonych
 • Projektowanie i instalacja systemów nawadniających
 • Organizacja systemu gromadzenia i wywozu odpadów powstających w następstwie działalności prowadzonej przez Klienta
Project: Tworzenie stron WWW