facebook

Pracownicy

Zatrudniamy osoby przeszkolone i posiadające doświadczenie w tego typu pracach.

Firma 096

  •  Zatrudniamy osoby odpowiedzialne, a przez staranny ich dobór dajemy gwarancję rzetelnej pracy.
  • Każdy pracownik personelu sprzątającego posiada estetyczną odzież w kolorze niebieskim, a dodatkowo wszyscy pracownicy wyposażeni są w identyfikator.
  • Firma 099
  • Zapewniamy upoważnione osoby do reprezentowania firmy, sprawujące nadzór nad personelem sprzątającym.

 

 

Project: Tworzenie stron WWW